Cảm biến bước sóng IR dài băng thông rộng: MARS BBLW

Cảm biến bước sóng IR dài băng thông rộng: MARS BBLW

  • NH_00000382

Cảm biến: 
 - Độ phân giải: 320 x 256
 - Độ lớn điểm ảnh: 30 µm x 30 µm
 - Dải đáp ứng phổ: 2.7 µm – 10 µm
 - Nhiệt độ hoạt động FPA: lên tới 80 K 
ROIC:
 - Tín hiệu ra: 1 hoặc 4
 - Tốc độ điểm ảnh ra: lên tới 6.6 Mpix/sec cho mỗi đầu ra, 26.4 Mpix/sec (4 đầu ra)
 - Tốc độ khung hình: lên tới 320 Hz 
 - Các chế độ cửa sổ: 320 x 256 / 320 x 240 / 256 x 256 hoặc có thể lập trình được
Đặc điểm hoạt động:
 - NETD: 27 mK
 - Tỉ lệ điểm ảnh hoạt động: 99.7 %
 - Độ không đồng nhất: 5% RMS
 - Khẩu độ cảm biến: f/2; f/4
 - Công suất vào ổn định: 5.7 WDC ( hoặc 10.5 WAC)
 - Công suất vào cho bộ làm lạnh: < 16 WDC (hoặc 35 WAC)
 - Nguồn cho bộ làm lạnh: 24 V (hoặc 11 V)
 - Chiều cao IDCA: < 143.3
 - Khối lượng: 0.575 - 1.20 kg
 - Nhiệt độ hoạt động: - 40° C to 71° C
Ứng dụng:
 - Thương mại, công nghiệp, nghiên cứu phát triển