Cảm biến bước sóng IR trung bình: Daphnis-HD MW

Cảm biến bước sóng IR trung bình: Daphnis-HD MW

  • NH_00000376

Cảm biến:
 - Độ phân giải: 1280 x 720
 - Độ lớn điểm ảnh: 10 µm x 10 µm
 - Dải đáp ứng phổ: 3.7 µm – 4.8 µm
 - Nhiệt độ hoạt động FPA: lên tới 120 K 
Mạch tích hợp Readout (ROIC):
 - Kiến trúc ROIC: đầu ra số, mạch đầu vào phun trực tiếp
 - Chế độ cửa sổ: mức thấp nhất có thể lập trình được 320 x 4
Đầu vào/ra:
 - Nguồn cấp: 6VDC
 - Xuất video 14 bit, CAMERALINK®
 - Tốc độ khung hình: lên tới 85 Hz
Đặc điểm hoạt động:
 - Tỉ lệ điểm ảnh hoạt động : 99.8 %
 - Độ nhạy NETD: < 20 mK  (293K, 50% well fill, 85 Hz)
 - Độ không đồng nhất: < 2.5% RMS
 - Khẩu độ cảm biến: f/2; f/3; f/4
 - Nguồn cho bộ làm lạnh: 12 V - 24 V
 - Công suất vào ổn định: < 7.5 WDC
 - Công suất vào cho bộ làm lạnh: < 17 WDC
 - Kích thước bộ làm lạnh (mm):  Ø 30.5 × L 82 / Ø 46 × L 71 /  Ø43.5 × L 78
 - Chiều cao IDCA (mm): H < 144
 - Khối lượng: < 0.75 kg
 - Nhiệt độ hoạt động: - 40° C to 71° C
 Ứng dụng:
 - Hải quân, trực thăng cứu nạn, không quân, máy bay không người lái, hệ thống điều khiển hỏa lực, xe tăng (thiết giáp), giám sát