Hệ thống thiết bị kiểm tra tự động Scvorets

Hệ thống thiết bị kiểm tra tự động Scvorets

Mục đích sử dụng: Tự động theo dõi, chẩn đoán và sửa chữa các khối điện tử vô tuyến kỹ thuật số và kỹ thuật số- tương tự, bảng mạch, các thành phần thay thế tiêu chuẩn, các phần tử chuyên dụng.

Phạm vi sử dụng: 

 • Dịch vụ sửa chữa
 • Trong các lĩnh vực thiết lập và kiểm soát các cơ sở sản xuất
 • Trong các đơn vị quân đội (cơ sở công nghệ đo lường, quy định và các nhóm sửa chữa);

Phương thức hoạt động:

1. Chọn của chương trình điều khiển tương ứng với các đơn vị được thử nghiệm.

2. Tự động thực hiện chương trình điều khiển xuất ra dữ liệu cho người sử dụng để thực hiện các hành động tiếp theo.

3. Xác định thành phần lỗi hoặc một nhóm các thành phần đầu ra

Chức năng:

 • Cung cấp điện áp trên các địa chỉ yêu cầu của các thiết bị thử nghiệm từ bộ nguồn điện điều khiển theo chương trình và có thể điều khiển tích hợp với mạch bảo vệ;
 • Tạo tín hiệu logic bằng bộ kích thích đa kênh với các tham số có thể lập trình( biên độ, tần số, thời gian, tốc độ xung lên)
 • Ghi lại, điều khiển và phân tích tín hiệu phản hồi về( tính liên tục, các mức) của đơn vị được thử nghiệm theo thời gian thực bằng bộ phân tích đa kênh có thể lập trình;
 • Xem xét và so sánh đơn vị kiểm tra trên đầu vào với các tiêu chuẩn;
 • Sử dụng các phương pháp tự động của mạch phân tích (dao động, đồ thị tín hiệu, đặc trưng phổ);
 • Thu thập dữ liệu thống kê trong suốt giai đoạn sửa chữa bằng cơ sở dữ liệu tiên tiến.

Ưu điểm:

- Đây là một thiết bị phổ biến

 • Dải điều chỉnh rộng cho các giải pháp phát triển;
 • Có chương trình kiểm soát cho nhiều giờ làm việc
 • Có nhiều chương trình điều khiển
 • Chương trình được phát triển bằng các kỹ sư điện, không cần kỹ sư lập trình
 • Khả năng đồng bộ hóa từ đơn vị được thử nghiệm;
 • Điều chỉnh mức tín hiệu logic riêng cho từng kênh
 • Điều chỉnh mức riêng của bộ so sánh với từng kênh
 • Kiến trúc mở cho phép thêm các mô hình máy kiểm tra và đo lường mới;
 • Cấu hình có thể thay đổi để phù hợp với từng giải pháp cụ thể
 • Hỗ trợ thống nhất cho các chương trình điều khiển không được kết nối với cấu hình cụ thể;
 • Tự động thực hiện chương trình điều khiển bởi người vận hành để thực hiện các hành động tiếp theo.
 • Thu thập dữ liệu thống kê trong suốt giai đoạn sửa chữa bằng cơ sở dữ liệu tiên tiến.