Máy đo và so sánh vi mạch

  • NH_00000461
  • Diagnosys

FaultFinder Portable- 96 Pin gồm:

- Phần cứng InverV3;

- Máy quét mã vạch 96;

- Máu đỏ, Xanh lục và Đen Test Leads;

- Pulse Generation cho các thiết bị cổng ra;

- Đĩa mềm hệ thống;

-Bộ chuyển đổi nguồn AC và cáp PC IO;

-Gói hướng dẫn có chứa bảng và hướng dẫn từng bước.

Bộ test Clip DIL cơ bản từ 8-48 bao gồm 8 cái gồm những loại chân như sau

+ DIL 8 chân x1 chiếc

+ DIL 14 chân x1 chiếc

+ DIL 16 chân x1 chiếc

+ DIL 20 chân x1 chiếc

+ DIL 24 chân x1 chiếc

+ DIL 28 chân x1 chiếc

+ DIL 40 chân x1 chiếc

+ DIL 48 chân x1 chiếc

- Dải điện áp (V): 1, 5, 10, 15, 20, & 25

- Độ phân giải điện áp: 0.1 volt

-Dải tần số: 5, 15, 25, 50, 150, 300, 7850, 1500Hz

- Dòng giới hạn: < 200mA

- Giá trị điện trở: 10R, 20R, 50R, 100R, 200R, 500R, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 50K, 100K, 54R, 1K21, 26K7