Máy trạm tự động RSR

Mục đích sử dụng: Tự động chuẩn đoán, bảo trì và sửa chữa trạm vô tuyến với công suất lên tới 150W cho phép hoạt động trong dải tần số 100MHz.

Phạm vi sử dụng: 

  • Trong xí nghiệp: thực hiện sửa chữa cơ sở truyền thông.
  • Trong quân đội (sửa chữa và lưu trữ dựa trên cơ sở truyền thông).
  • Ở các trung tâm đào tạo cơ sở vô tuyến.

Hướng dẫn sử dụng: 1. Lựa chọn thuật toán thích hợp từ dữ liệu của trạm vô tuyến

2. Tự động làm việc trên nguyên tắc của hệ chuyên gia ( tự động đo lường và phân tích, đưa ra thông tin cấu hình, hướng dẫn cho người sử dụng các bước  tiếp theo);

3. Nhận thông tin về thành phần hoặc một nhóm nhóm bị lỗi.

Ưu điểm: - Tốt nhất trong các sản phẩm cùng loại

-  Tất cả cơ sở dữ liệu của 9 loại đài phát thanh công suất thấp được đưa vào thành phần sản phẩm (R-111, R-123М, R-130М, R-134, R-159М, R-163-1, R-169, R- 168, R-173): thuật toán chuyên gia, экспертные алгоритмы, dữ liệu tự động hóa vận hành thiết bị, thông tin giới thiệu, sơ đồ điện, bố trí chung;

  • Dữ liệu mở cho phép người dùng có thể thêm được nhiều dạng trạm làm việc vô tuyến hoặc điều chỉnh những hệ thống thuật toán có sẵn
  • Tất cả các phụ kiện cần thiết cho chẩn đoán, từ bộ chuyển đổi đến nguồn điện cho đài phát thanh các loại;
  • Phần lớn các thiết bị phần mềm lập trình được cung cấp, bao gồm tất cả các hoạt động có thể có trong chẩn đoán và sửa chữa các trạm vô tuyến.