Mô đun phân tích mạng 4 GHz M9370A

Mô đun phân tích mạng 4 GHz M9370A

  • NH_00000379
  • Đo tham số S 2 cổng
  • Dải tần: 300 kHz đến 4 GHz
  • Nhiễu vết: < 0.003 dB
  • Dải động: 115 dB từ 250 MHz đến 4 GHz
  • Tốc độ đo: 18 msec, 401 điểm,  băng thông IF 600 kHz
  • Tương thích với mô-đun hiệu chuẩn điện (ECAL)