Mô đun phân tích tín hiệu 6 GHz M9391A

Mô đun phân tích tín hiệu 6 GHz M9391A

  • NH_00000380
  • Dải tần: 1 MHz đến 6 GHz
  • Băng thông phân tích: 160 MHz
  • Mức công suất đầu vào: +30 dBm (1 W) (lớn nhất)
  • Nhiễu nền (DANL): -157 dBm
  • Nhiễu pha tại 1 GHz: -119 dBc/Hz độ lệch 10 kHz