Hệ thống thiết bị kiểm tra tự động

Hệ thống thiết bị kiểm tra tự động

Mục đích sử dụng: Kiểm tra chức năng của hệ thống điện, thiết bị tiếp xúc phức tạp( rơ-le, công tắc, bộ chuyển đổi mạch) được áp dụng trong điều khiển lắp ráp, kết nối điện,và đo điện trở trung gian của các tiếp điểm rơ-le trong các khối, cụm tháo lắp được; cho phép người dùng thực hiện các phép đo điện trở nối đất, điện trở cách ly, kiểm tra cách ly khi phân tích.

Nó được điều chỉnh theo tiến trình công nghệ của xưởng sửa chữa và bảo dưỡng máy bay Minsk 407 (máy bay TU-134, TU-154, JAK-40, JAK-42).

Phạm vi sử dụng:

  • Các dịch vụ sửa chữa
  • Sản xuất máy bay

Phương thức hoạt động:

  1. Lựa chọn chương trình kiểm tra.Một tổ hợp được điều chỉnh cho phép chương trình tạo ra đối tượng được kiểm soát để thay đổi, cả chính đối tượng và hệ thống ứng dụng của nó.
  2. Chương trình được tự động thực hiện với giao thức có sẵn.
  3. Kiểm tra giao thức và kết quả lỗi phát hiện được ghi lại và lưu để thống kê.

Ưu điểm:

  •  Tốt nhất trong các sản phẩm cùng loại
  • Có gói chương trình kiểm tra
  • Hệ thống mở, cho phép người dùng lưu trữ được chương trình kiểm tra.
  • Giảm đáng kể thời gian khắc phục sự cố.
  • Cho phép người dùng tổ chức công việc hiệu quả trong điều kiện thay đổi nhân viên thường xuyên.