TRẠM ĐK VÀ SỬA CHỮA DI ĐỘNG KRAS-SPN

TRẠM ĐK VÀ SỬA CHỮA DI ĐỘNG KRAS-SPN

Mục đích: 

KRAS_ SPN là một trạm kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa cơ động hiện trường. Các thiết bị kỹ thuật bao gồm các thiết bị điện tử radio đa dụng cho hệ thống phòng không và các hệ thống radio EW hiện đại. Model CRAS - SPN được đặt gọn trong các trạm SPN2 và SPN4.

Phạm vi:

- Sửa chữa ,bảo trì;

- Trong các đơn vị quân đội (pháo, đường truyền).

Chức năng:

- Có đầy đủ chức năng của trạm bảo dưỡng SPN2 và SPN4;

- Sửa chữa các đơn vị nhỏ xung số, xung số sang tương tự;

- Tìm lỗi, nhận các cài đặt hướng của các hệ thống nhận dạng;

- Điều chỉnh đèn khuếch đại ăng ten của dải phát đa kênh chủ động;

- Tìm lỗi, cài đặt các bộ khuếch đại công suất và khuếch đại ăng ten của dải phát đa kênh chủ động;

- Tìm lỗi trong các nguồn cung cấp cũng như trong các nguồn điện áp cao.                       

 • Ưu điểm:

  - Không có sản phẩm nào theo kịp được;

  - ;Cơ động nghĩa là cho phép giải quyết các nhiện vụ chuyên sâu trên hiện trường;

  - là công cụ đa mục đích;

  - Cấu trúc có thể phù hợp với các nhiệm vụ hỗ trợ phức tạp;

  - Dữ liệu được phát triển cho SPN2(4): Hệ thống hỏi và thông tin liên lạc, các sơ đồ bản cứng, các thuật toán chuyên gia; phân tích chương trình;

  - Phát triển cơ sở dữ liệu cho các hệ thống khác là khả thi

  - Cấu trúc mở cho phép người sử dụng, theo các kết quả vận hành, có thể thêm các thiết bị theo dõi và đo lường

  - Có thể kết hợp với các thiết bị khác làm việc song song tại hiện trường;

  - Có đầy đủ chức năng của trạm bảo dưỡng SPN2 và SPN4.