Trạm làm việc tự động AWS Sintez-HF

Trạm làm việc tự động AWS Sintez-HF

Mục đích sử dụng: Được thiết kế cho việc tự động theo dõi, chuẩn đoán và sửa chữa các modul điện tử vô tuyến, được đưa vào thành phần của hệ thống tên lửa phòng không (S-300, BUK), radar (19ZH6, 22ZH6, 55ZH6, 35D6, 35N6, P -37) và các hệ thống điều khiển tự động (46L6, 5K60, 68K6, 86ZH6, Pori-P1, Pori-P2).

Phạm vi sử dụng: 

  • Trong xí nghiệp: cơ sở kỹ thuật đo lường, bảo trì.
  • Trong quân đội:  sửa chữa hệ thống phòng thủ tên lửa. 

Hướng dẫn sử dụng: 1. Xác định loại đối tượng cần kiểm tra (do thực tế là thuật ngữ của các đối tượng điều khiển bao gồm các khối với mức độ tự động chẩn đoán khác nhau,chúng tôi đề xuất công nghệ yêu cầu phân chia chúng thành 2 loại). Việc chẩn đoán các khối cao tần tương tự- số số tương tự được thực hiện theo các nguyên tắc của hệ thống chuyên gia. Chẩn đoán các khối kỹ thuật số được thực hiện bởi các chương trình điều khiển;

2. Lựa chọn chương trình phù hợp với đối tượng kiểm tra

3. Làm việc tự động dưới sự kiểm soát của hệ thống chuyên gia hoặc chương trình điều khiển (phân tích tự động, đo lường và phân tích kết quả; đầu ra thông tin tham chiếu và đồ họa, chỉ dẫn người sử dụng các bước kế tiếp

4. Kết luận của phần tử  hoặc nhóm phần tử bị lỗi.

Ưu & nhược điểm: 

  •  Đa dạng, cho phép thực hiện chẩn đoán tự động và sửa chữa tới 80-95% các mô-đun radio có trong các hệ thống chuyên dụng, giới hạn được xác định bởi các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm;
  •  Một số dụng cụ không sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu;
  •  Trái ngược với các máy trạm chuyên dụng, nó không bao gồm trong cấu trúc của nó toàn bộ bộ điều hợp và bộ kết nối để kết nối bất kỳ đối tượng nào được kiểm soát