Trạm tự động AWS BUK-M1

Trạm tự động AWS BUK-M1

Mục đích sử dụng:

   Tự động chuẩn đoán và sửa chữa các phần tử, đơn vị con và đơn vị của thiết bị vô tuyến điện tử của hệ thống SAM BUK-М1 được đặt trong điều kiện cố định.

Phạm vi sử dụng:

  • Trng doanh nghiệp sửa chữa các vật tư phòng không
  •  Trong các đơn vị quân đội (cơ sở công nghệ đo lường, các nhóm điều chỉnh và sửa chữa).

Phương thức hoạt động:

1.  Xác định loại đối tượng cần kiểm tra (do thực tế là thuật ngữ của các đối tượng điều khiển bao gồm các khối với mức độ tự động chẩn đoán khác nhau,chúng tôi đề xuất công nghệ yêu cầu phân chia chúng thành 2 loại). Việc chẩn đoán các khối cao tần tương tự- số số tương tự được thực hiện theo các nguyên tắc của hệ thống chuyên gia. Chẩn đoán các khối kỹ thuật số được thực hiện bởi các chương trình điều khiển;

2. Lựa chọn chương trình phù hợp với đối tượng kiểm tra

3. Làm việc tự động dưới sự kiểm soát của hệ thống chuyên gia hoặc chương trình điều khiển (phân tích tự động, đo lường và phân tích kết quả; đầu ra thông tin tham chiếu và đồ họa, chỉ dẫn người sử dụng các bước kế tiếp

4. Kết luận của phần tử  hoặc nhóm phần tử bị lỗi.

Ưu điểm:

- Tốt nhất trong các sản phẩm cùng loại;

- Cơ sở tri thức cho phép người dùng lưu trữ các thuật toán chuyên gia, các dữ liệu tự động hóa hoạt động của trang bị (thông tin tra cứu, các sơ đồ điện, sơ đồ bố trí);

- Tất cả các phụ kiện cần thiết cho chẩn đoán đều có trong sản phẩm;

- Phần lớn các thiết bị phần mềm lập trình được cung cấp, bao gồm tất cả các hoạt động có thể có trong chẩn đoán và sửa chữa thiết bị vô tuyến điện tử hệ thống SAM BUK-М1.