TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

Hiển thị

NHÂN VIÊN MUA HÀNG – XUẤT NHẬP KHẨU

11:33 - 30/11/2017

Liên hệ với các đối tác trong và ngoài nước (hãng sản xuất, nhà phân phối, đại lý) tìm các...

NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

11:40 - 30/11/2017

Tham gia triển khai các dự án cơ khí – điện tử. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc/ dự án...

NHÂN VIÊN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

11:37 - 30/11/2017

Lập kế hoạch tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng mảng TBYT. Thực hiện công tác liên hệ, tìm...

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ PHÒNG DỰ ÁN

11:38 - 30/11/2017

Tư vấncác đối tác hỗ trợ đấu thầu thành công cho công ty Tham mưu lên trưởng phòng các đối tác hỗ...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

11:07 - 30/11/2017

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán...